Hrvatske jezične niti i Hrvatska riječ

Iz ljubavi prema materinskom jeziku

Nadahnuti i prožeti ljubavlju prema materinskom jeziku ovi udžbenici prenose kulturu, vrijednosti i tradiciju te nas na svakoj stranici podsjećaju kako je jezik blago koje je potrebno njegovati, proučavati i brižno čuvati. Korak po korak, od poznatoga ka složenijem, jasno, jednostavno i precizno – učite i naučite hrvatski jezik bez muke.

UDŽBENICI

Klikom na gumb POGLEDAJ preusmjeravamo vas na stranicu udžbenika u sustavu mozaWeb.  
Za pristup oglednim primjercima udžbenika potrebno je biti registriran i prijavljen.
Digitalna inačica oglednog udžbenika otvara se klikom na opciju DEMO.
Ako niste registrirani, možete to učiniti na opciji Kreiranje novog računa.

Hrvatske jezične niti 5

Udžbenik iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

POGLEDAJ

Hrvatska riječ 5

Čitanka iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

POGLEDAJ

Hrvatske jezične niti 6

Udžbenik iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

POGLEDAJ

Hrvatska riječ 6

Čitanka iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

POGLEDAJ

DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI

Hrvatske jezične niti 5

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

SAMO U PRODAJI

Hrvatske jezične niti 6

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

SAMO U PRODAJI

Hrvatske jezične niti 7

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

SAMO U PRODAJI

Hrvatske jezične niti 8

Radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole

SAMO U PRODAJI

PRILAGOĐENA IZDANJA

Izdanja iz ove udžbeničke serije dolaze i u obliku prilagođenom za djecu s određenim primjerenim programom.
Dostupna izdanja mogu se pregledati klikom na gumb POGLEDAJ, a ako želite saznati općenito više o programu prilagođenih izdanja, kliknite na gumb SAZNAJ VIŠE.

A-UDŽBENIK

PODRŠKA ALFA-NASTAVNICIMA

Alfa Portal već je niz godina osnova naše virtualne podrške korisnicima.
Bogatstvo materijala za nastavnika koji se mogu pronaći u tom repozitoriju za sve razrede, predmete i škole čine naše udžbenike još vrijednijim odabirom.
Bacite pogled!

Svi nastavnici odabirom Alfinih udžbenika automatski stječu pravo na sve vezane tiskane i virtualne metodičke materijale koja unaprijeđuju i olakšavaju provođenje nastave.

· detaljni tiskani metodični priručnik (prijedlog godišnjega izvedbenoga kurikuluma, detaljne tematske razrade, mjesečna planiranja, dnevne pripreme, plan ploče)
· prijedlozi kartica za samovrednovanje
· prijedlozi izlaznih kartica
· prezentacije
· plakati
· sat razrednika – plan rada
· zvučna čitanka
· zvučni jezični udžbenik
· radna bilježnica
· rješenja radne bilježnice
· ispitiznanja (A, B, C grupa i rješenja; svaka grupa obuhvaća jezik i komunikaciju, književnost i stvaralaštvo te kulturu i medije; svaki ispit ima označene ishode koji se propituju)
· pravopisni listići s mementom, prijedlogomvrednovanja i rješenjima za svaki tjedan nastave tijekom cijele školske godine
· vježbenica za razumijevanje pročitanoga s rješenjima uz književne i neknjiževne tekstove
· nastavni listići iz jezika s rješenjima A, B i C grupe za sve tri razine poučavanja jezika s karticama za samovrednovanje
· komplet udžbenika za primjereni program s jezičnom, grafičkom i sadržajnom prilagodbom
· listići za kreativnu obradu lektire
· prijedlog kriterija vrednovanja – razrada po ishodima za svaku ocjenu
· videoinstrukcije iz jezika