Izdanja s prilagodbama

U novu školsku godinu s udžbenicima za sve!

Svi su učenici jedinstveni i uče na sebi svojstven način. Neki od njih imaju poteškoće pri ovladavanju školskim gradivom, teško zadržavaju pažnju, teško pamte ili reproduciraju potrebno gradivo.

Ako dijete školske dobi ima poteškoće u razvoju, često zna govoriti da ne voli školske udžbenike.

Poteškoće koje učenik može imati različite su; teškoće s čitanjem, pisanjem, računanjem, razumijevanjem pročitanoga, sažimanjem, prisjećanjem… Nerijetke su i specifične teškoće, poput disleksije, disgrafije, diskalkulije, ADD i ADHD sindroma, oštećenja sluha, poremećaja iz spektra autizma ili smanjenih kognitivnih sposobnosti.

Kako bismo školu učinili ugodnim i poticajnim okruženjem za učenike s teškoćama u razvoju, pripremili smo novu generaciju udžbenika.

Učenici s teškoćama u razvoju integrirani su u redoviti sustav školovanja u osnovnim i srednjim školama te imaju pravo na primjereni program. Sada se mogu koristiti udžbenicima koji izgledom i sadržajem nalikuju standardnim udžbenicima, ali su grafički, jezično i sadržajno prilagođeni.

Učenici s teškoćama u razvoju ne vole i ne žele se razlikovati od svojih vršnjaka po udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima kojima se koriste u nastavi. Slijedom Smjernica za građu laku za čitanje, Alfa je izradila udžbenike s grafičkom, jezičnom i sadržajnom prilagodbom za učenike redovitoga program uz individualizirane postupke i učenike redovitoga program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke prema Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju.

Važno je istaknuti da je Republika Hrvatska 8. studenog 2018. godine potpisala Ugovor iz Marakeša o pravima na pismenost i pravima na prilagodbu prema građi laganoj za čitanje i razumijevanje.

Udžbenici s prilagodbama tehnički se razlikuju od standardnih po vrsti papira (papir većeg kontrasta pogodan za pisanje), po tome što su radnog karaktera (i u predmetnoj nastavi) i po identifikatoru na hrptu s oznakom PRILAG.   Stručnjakinje Željka Butorac, prof. logoped. i Željka Blažinović, prof. logoped. provele su jezičnu i sadržajnu prilagodbu. Na unutarnjoj je naslovnici istaknuta svrha udžbenika ovim tekstom:

Udžbenik je namijenjen učenicima kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja.

Uvažena je preporučena tipografija veličine 13 do 14 točaka, tekst je lijevo poravnat sa širokim marginama i preporučenim proredom. Prored u zadatcima s nadopunjavanjem / samostalnim pisanjem iznosi 2.0. Bitni su pojmovi masno otisnuti u cilju boljega uočavanja razlika i sličnosti. Sadržajna prilagodba odnosi se na smanjenje opsega zadataka, vokabulara, smanjivanje broja rečenica i uporabu jednostavnije sintakse.

SADRŽAJNI DIO UDŽBENIKA

RADNI DIO UDŽBENIKA

RAZREDNA NASTAVA

Čitam i pišem 2 - prilagođeno

Radni udžbenici iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole

POGLEDAJ

Čitam i pišem 2, čitanka - prilagođeno

Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole

POGLEDAJ

Škrinjica slova i riječi 2 - prilagođeno

Integrirani radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole - PRVI I DRUGI DIO

POGLEDAJ

Otkrivamo matematiku 2 - prilagođeno

Radni udžbenik iz matematike za drugi razred osnovne škole - PRVI I DRUGI DIO

POGLEDAJ

Hrvatske jezične niti 5 - prilagođeno

Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

POGLEDAJ

Hrvatska riječ 5 - prilagođeno

Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

POGLEDAJ

Hrvatske jezične niti 6 - prilagođeno

Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

POGLEDAJ

Hrvatska riječ 6 - prilagođeno

Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

POGLEDAJ

Hrvatske jezične niti 7 - prilagođeno

Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

POGLEDAJ

Hrvatska riječ 7 - prilagođeno

Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

POGLEDAJ

Hrvatske jezične niti 8 - prilagođeno

Radni udžbenik iz hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole

POGLEDAJ

Hrvatska riječ 8 - prilagođeno

Radna čitanka iz hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole

POGLEDAJ

Matematički izazovi 5 - prilagođeno

Radni udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za peti razred osnovne škole

POGLEDAJ

Matematički izazovi 6 - prilagođeno

Radni udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za šesti razred osnovne škole

POGLEDAJ

Matematički izazovi 7 - prilagođeno

Radni udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za sedmi razred osnovne škole

POGLEDAJ

Matematički izazovi 8 - prilagođeno

Radni udžbenik sa zadatcima za vježbanje iz matematike za osmi razred osnovne škole

POGLEDAJ

Priroda 5 - prilagođeno

Radni udžbenik iz prirode za peti razred osnovne škole

POGLEDAJ

Priroda 6 - prilagođeno

Radni udžbenik iz prirode za šesti razred osnovne škole

POGLEDAJ

Biologija 7 - prilagođeno

Radni udžbenik iz biologije za sedmi razred osnovne škole

POGLEDAJ

Biologija 8 - prilagođeno

Radni udžbenik iz biologije za osmi razred osnovne škole

POGLEDAJ

Povijest 5 - prilagođeno

Radni udžbenik iz povijesti za peti razred osnovne škole

POGLEDAJ

Povijest 6 - prilagođeno

Radni udžbenik iz povijesti za šesti razred osnovne škole

POGLEDAJ

Povijest 7 - prilagođeno

Radni udžbenik iz povijesti za sedmi razred osnovne škole

POGLEDAJ

Povijest 8 - prilagođeno

Radni udžbenik iz povijesti za osmi razred osnovne škole

POGLEDAJ

Moja Zemlja 1 - prilagođeno

Radni udžbenik iz geografije za peti razred osnovne škole

POGLEDAJ

Moja Zemlja 2 - prilagođeno

Radni udžbenik iz geografije za šesti razred osnovne škole

POGLEDAJ

Moja Zemlja 3 - prilagođeno

Radni udžbenik iz geografije za sedmi razred osnovne škole

POGLEDAJ

Moja Zemlja 4 - prilagođeno

Radni udžbenik iz geografije za osmi razred osnovne škole

USKORO